ÇOCUKLARLA YARATICI SANAT ATÖLYESİ

Çocukların farklı sanat disiplinleriyle kişisel gelişimlerini amaçlayan bu atölye içlerindeki yaratıcı gücü, enerjileri özgür bir ortamda çıkartmalarını hedefler. Farklı tekniklerle kağıt v.b. gibi özellikle atık olan geri dönüşümü olabilecek tüm malzemeler ile 3 boyutlu çalışmalar kapsamında heykel, resim, baskı resim, fotoğraf ve ışık-gölge gibi kavramları bir arada kullanılacaktır. Böylece çocukların yaratıcılıkları ve tasarım yönleri gelişecektir. 

YARATICI AİLE ATÖLYESİ

Atölye; anne, baba ve çocukların farklı sanat disiplinlerini kullanarak kendilerini ifade etmelerini, eşit ve paylaşımcı bir platformda farklı ve üretken bir süreci deneyimlemelerini amaçlar. Aile bireylerinin aralarındaki ilişkinin doğal olarak gelişmesini, birlikte üreterek aynı zamanda arkadaş olmalarını hedefleyen bu çalışma, özünde yaratıcı hareket, ses ve müzikle iletişim, drama, resim, fotoğraf, üç boyutlu çalışmaları içerir.

ATÖLYENİN AMACI VE HEDEFLEDİKLERİ

Bu atölyelerin amacı, bireysel varoluşun kendine özgü biricikliğinin eşsizliğini yaşayarak, farkındalık ve gözlemle paylaşımın algılarını açmaktır. 

Günümüz çocuklarının, bir yandan yaşadığımız çağın zorluklarıyla bireysel olarak başa çıkabilmelerini, diğer yandan da yaşadıkları toplumun varlığını sürdürebilmesinde yeni bir itici güç olmalarını hedefleyen bu çalışmada verilen eğitimin hem onlardaki yaratıcılık, kendine güven, inisiyatif alma, bağımsız düşünme, özdenetim ve sorun çözme potansiyellerini geliştirebilmesi hem de ezbere dayanan bir bilgi donanmasına değil sözü edilen niteliklerle birlikte varlığını etkileşim yolu ile sürdürebilmesini amaçlamaktadır.